Som en følge av endret firmanavn endrer vi også web adresse.

www.infoconsensus.no endres til www.visma.no/SmartSkill.

Veiledermannen med paragraftegn
Offentlige virksomheter er underlagt et omfattende regelverk. Som leder eller ansatt er du pålagt å følge det.
  • Kompliserte regler. Enkelt fortalt.
  • Opplæring når det passer deg. Der det passer deg.
  • Sektortilpasset til Pleie og omsorg, Skole og Barnehage.
Gå til Veilederen
Den gode skole betinger riktig kompetanserett sted. Kompetansenøkkelen gir deg oversikt og kontroll.
  • Undervisningskompetansen lærere har, fordelt på fag og trinn.
  • Automatisk beregning av riktige stillingskoder.
  • Utviklet spesielt for skolen.
Gå til Kompetansenøkkelen

Info Consensus

Info Consensus ble etablert i 2001, og har gjennom mange år levert kompliserte regler fortalt på en enkel og forståelig måte til ledere og ansatte i mer enn 400 norske kommuner og fylkeskommuner. Info Consensus leverer skreddersydde løsninger til skole, barnehage samt pleie- og omsorgssektoren.

Faglig og juridisk ekspertise gjør jobben raskere

Vår faglige og juridiske ekspertise holder til en hver tid kommunene oppdatert på gjeldene lover og regler og svarer på utfordrende spørsmål fra ansatte og ledere i hele Norge. Info Consensus leverer også kostnadseffektiv opplæring på viktige og relevante fagområder gjennom enkle og oversiktlige verktøy.

Dette bidrar til at de ansatte gjør jobben raskere, enklere og bedre og får mer tid til de viktigste oppgavene.

Info Consensus – Kompliserte regler. Enkelt fortalt.

 

Vi tar gjerne en prat om hvordan Veilederen kan hjepe deg.

Navn
Telefon
E-post